حراج!

بسته کامل استخراج نقشه دانش، اندازه گیری دانش و استراتژی دانش

مجموعه ای از مهم ترین راهنماهای استقرار مدیریت دانش که برای هر سازمانی که در مسیر پیاده سازی مدیریت دانش گام بر می دارد حیاتی است. با این بسته علاوه بر تهیه یک نقشه دانش حرفه‌ای، می‌توانید وضعیت دانش سازمان خود را اندازه‌گیری کنید و حتی راهبردهای دانشی سازمان خود را تعیین کنید. این بسته شامل 6 محصول به ارزش 1120000 تومان است که در صورت خرید در قالب بسته به 795000 تومان کاهش پیدا می کند. محصولات موجود در این بسته عبارتند از:

  • راهنمای مقدماتی تدوین نقشه دانش
  • 3 راهنمای پیشرفته تدوین نقشه دانش بر مبنای فناوری، فرایند و پروژه
  • راهنمای اندازه‌گیری و شناسایی شکاف‌های دانش
  • راهنمای تدوین استراتژی و نقشه راه دانش

 

You may also like…