آنالیز نیازهای نرم افزاری مدیریت دانش سازمانِ شما

105,000 تومان

با خرید این گزارش:

  • با دقت و عمق کافی، نیازهای نرم افزاری مدیریت دانشِ خود را خواهید شناخت.
  • از خرید اشتباهِ نرم افزارهایی که نیازهای کلیدی شما را پوشش نمی دهد، جلوگیری خواهید کرد.
  • تحلیل دقیقی از هزینه ها و استراتژی های به کارگیری نرم افزار خواهید داشت.

این محصول به صورت یک ارزیابی آنلاین انجام می شود و نتایج آن به صورت گزارش فیزیکی در اختیار شما قرار می گیرد. هزینه ارسال به صورت جداگانه محاسبه شده است.

با خرید این محصول، یک وعده غذایی به یک کودک گرسنه هدیه می دهید.

توضیحات

اگر نیازهای نرم افزاری مدیریت دانش سازمانِ خود را به درستی تشخیص ندهید، ممکن است تمامی زحماتی که در زمینه مدیریت دانش کشیده اید به هدر برود؛ شما باید بدانید چه قابلیت هایی برای سازمان شما ضروری است و از چه قابلیت هایی می توانید صرف نظر کنید، یا این که در آینده بیشتر به چه قابلیت هایی نیاز خواهید داشت، و حتی این که به چه شیوه ای نرم افزار مدیریت دانش را در سازمان خود راه اندازی کنید.

شما می توانید از قسمت رایگان این ارزیابی نیز استفاده نمایید:

Link-to-CTA

گزارش تفصیلی نیازهای نرم افزاری مدیریت دانش بینشی ارزشمند در اختیار مدیران و کارشناسان سازمان شما قرار می دهد. ما پس از تعامل با شما در این گزارش به شما خواهیم گفت:

 

  • چه امکاناتی برای شما اولویت دارد؟
  • در صنعت شما در دنیا، بیشتر چه امکاناتی مورد استفاده است؟
  • در ۵ سال آینده به چه امکاناتی نیاز پیدا خواهید کرد؟
  • چگونه هزینه نرم افزاری مدیریت دانش خود را بهینه کنید؟
  • سناریوهای اصلی به کارگیری نرم افزار مدیریت دانش در سازمان شما چیست؟

نحوه دریافت گزارش نیازهای نرم افزاری مدیریت دانش

مراحل آماده سازی گزارش نیازهای نرم افزاری مدیریت دانش برای سازمان شما