راهنمای پیشرفته تدوین نقشه دانش بر مبنای فرایندهای سازمانی

65,000 تومان

مشخصات این محصول به شرح زیر است:

  • تعداد صفحات: 20 صفحه
  • مجوز استفاده: هر نسخه برای یک نفر، کپی و انتشار غیراخلاقی و غیرقانونی است.
  • خروجی: تدوین نقشه دانش بر مبنای فرایندها

پس از نهایی شدن خرید، محصول به پست الکترونیک شما ارسال می شود.

توضیحات

راهنمای پیشرفته تدوین نقشه دانش بر مبنای فرایندها یکی از محصولات پرطرفدار در بخش راهنماهای استقرار مدیریت دانش است.

یکی از بهترین مرجع هایی که می توانید بر اساس آن حوزه های دانشِ سازمانِ خود را شناسایی کرده و نقشه دانشِ سازمانِ خود را استخراج کنید فرایندهای سازمان شما هستند. شما پیش از استفاده از این راهنما، لازم است راهنمای مقدماتی تدوین نقشه دانش را مطالعه کرده باشید تا بتوانید بر اساس آن، انتخاب کنید آیا فرایندهای سازمان، مرجع مناسبی برای تهیه نقشه دانشِ سازمانِ شما هستند یا نه.

فرایندهای سازمانی به عنوان یکی از مراجع شناسایی حوزه های دانش

یا استفاده از راهنمای پیشرفته تدوین نقشه دانش بر مبنای فرایندهای سازمانی، گام به گام جلو رفته و حوزه های دانش سازمانِ خود را شناسایی می کنید و با تجمیع آن ها به نقشه دانشِ سازمانِ خود می رسید. با تدوین نقشه دانش برمبنای فرایندها این امکان را خواهید داشت که مکانیزم های مدیریت دانش را کاملا منطبق و همراستا با فرایندها و فعالیت های جاری سازمانِ خود طراحی کنید.

شما می توانید از نقشه دانش تهیه شده بر اساس این راهنما هم برای اندازه گیری وضعیت حوزه های دانش و تدوین نقشه راه دانش استفاده کنید، هم برای سازمان دهی دانش در سیستم های نرم افزاری مدیریت دانش.

 

You may also like…