راهنمای پیشرفته تدوین نقشه دانش بر مبنای فناوری های سازمان

65,000 تومان

مشخصات این محصول به شرح زیر است:

  • تعداد صفحات: 20 صفحه
  • مجوز استفاده: هر نسخه برای یک نفر، کپی و انتشار غیراخلاقی و غیرقانونی است.
  • خروجی: تدوین نقشه دانش بر مبنای فناوری

پس از نهایی شدن خرید، محصول به پست الکترونیک شما ارسال می شود.

 

توضیحات

راهنمای پیشرفته تدوین نقشه دانش بر مبنای فناوری یکی از محصولات بسیار کاربردی در بخش راهنماهای استقرار مدیریت دانش است.

فناوری های فعلی و فناوری های آتی که سازمان شما در پی دستیابی به آن هاست یکی از مرجع هایی است که می توانید بر اساس آن حوزه های دانشِ سازمانِ خود را شناسایی کرده و نقشه دانشِ سازمانِ خود را استخراج کنید. شما پیش از استفاده از این راهنما، لازم است راهنمای مقدماتی تدوین نقشه دانش را مطالعه کرده باشید تا بتوانید بر اساس آن، انتخاب کنید آیا سبد فناوری ها و نقشه راه فناوری سازمان، مرجع مناسبی برای تهیه نقشه دانشِ سازمانِ شما هستند یا نه.

تدوین نقشه دانش بر مبنای فناوری

یا استفاده از راهنمای پیشرفته تدوین نقشه دانش بر مبنای فناوری های سازمانی، گام به گام جلو رفته و حوزه های دانش سازمانِ خود را شناسایی می کنید و با تجمیع آن ها به نقشه دانشِ سازمانِ خود می رسید. با تدوین نقشه دانش بر مبنای فناوری ها این امکان را خواهید داشت که مکانیزم های مدیریت دانش را کاملا منطبق و همراستا با توسعه فناوری ها و نیازمندی های آتی سازمانِ خود در زمینه فناوری طراحی کنید.

شما می توانید از نقشه دانش تهیه شده بر اساس این راهنما هم برای اندازه گیری وضعیت حوزه های دانش و تدوین نقشه راه دانش استفاده کنید، هم برای سازمان دهی دانش در سیستم های نرم افزاری مدیریت دانش.