راهنمای پیشرفته تدوین نقشه دانش بر مبنای شاخص های کلیدی عملکرد

59,000 تومان

مشخصات این محصول به شرح زیر است:

  • تعداد صفحات: 12 صفحه
  • مجوز استفاده: هر نسخه برای یک نفر، کپی و انتشار غیراخلاقی و غیرقانونی است.
  • خروجی: تدوین نقشه دانش بر مبنای شاخص های کلیدی عملکرد

تحویل این محصول به صورت چاپی است و سبد خریدِ آن 10000 تومان هزینه تحویل دارد. ارسال با پست پیشتاز انجام می شود و زمان آماده سازی، بسته بندی و تحویل محصول حداقل یک هفته از زمان تسویه حساب است.

توضیحات

راهنمای پیشرفته تدوین نقشه دانش بر مبنای شاخص های کلیدی عملکرد یکی از محصولات مهم در بخش راهنماهای استقرار مدیریت دانش است.

یکی از مرجع هایی که می توانید بر اساس آن حوزه های دانشِ سازمانِ خود را در سطح کلان شناسایی کرده و نقشه کلانِ دانشِ سازمانِ خود را استخراج کنید شاخص های کلیدی عملکرد سازمان شما هستند. شما پیش از استفاده از این راهنما، لازم است راهنمای مقدماتی تدوین نقشه دانش را مطالعه کرده باشید تا بتوانید بر اساس آن، انتخاب کنید آیا شاخص های کلیدی عملکرد سازمان، مرجع مناسبی برای تهیه نقشه دانشِ سازمانِ شما هستند یا نه.

تدوین نقشه دانش بر مبنای شاخص های کلیدی عملکرد

یا استفاده از راهنمای پیشرفته تدوین نقشه دانش بر مبنای شاخص های کلیدی عملکرد، گام به گام جلو رفته و حوزه های دانش سازمانِ خود را شناسایی می کنید و با تجمیع آن ها به نقشه دانشِ کلانِ سازمانِ خود می رسید. با تدوین نقشه دانش برمبنای شاخص های کلیدی عملکرد این امکان را خواهید داشت که استراتژی های مدیریت دانش را کاملا منطبق و همراستا با فرایندها و فعالیت های جاری سازمانِ خود طراحی کنید.

شما می توانید از نقشه دانش تهیه شده بر اساس این راهنما برای اندازه گیری وضعیت حوزه های دانش و تدوین نقشه راه دانش استفاده کنید.