نگهداشت دانش کلیدی (RoCK)

249,000 تومان

این محصول شامل موارد زیر است:

  • راهنمای گام به گامِ طراحی نظام نگهداشت دانش کلیدی کارکنان
  • کاربرگ ها و فرم ها و ابزارهای مورد نیاز
  • تعداد صفحات: 22 صفحه

تحویل این محصول به صورت چاپی است و سبد خریدِ آن 16000 تومان هزینه تحویل دارد. ارسال با پست پیشتاز انجام می شود و زمان آماده سازی، بسته بندی و تحویل محصول حداقل یک هفته از زمان تسویه حساب است.

توضیحات

نگهداشت دانش کلیدی کارکنان یکی از رویکردهای مهم مدیریت دانش و در اصل نوعی مدیریت ریسک است. بخش بسیار مهمی از دانشِ حیاتی سازمان شما در ذهن کارکنان به خصوص کارکنان خبره سازمان نهفته است. در رویدادهایی مانند بازنشستگی، ارتقاء یا جابجایی کارکنان، و بسیاری رویدادهای دیگر اگر از قبل راهکارهای مناسب به کار گرفته نشده باشد، سازمان شما با مشکلات متعددی در اجرای فرایندهای کاری خود مواجه خواهد شد.

به این ترتیب لازم است با توجه به سطح خبرگی و زمینه تخصص هر یک از کارکنان در یک بازه زمانی مناسب پیش از بازنشستگی، ارتقاء یا جابجایی برای دانش کلیدی افراد، راهکار مناسبی طراحی و اجرا شود؛ راهکاری که با توجه به محدودیت های زمانی و نوع دانش فقط شامل مصاحبه و استخراج دانش نیست و نمی تواند باشد.

انواع دانش در مدل نگهداشت دانش کلیدی کارکنان

به همین منظور روشی تحت عنوان RoCK یا Retention of Critical Knowledge به مفهوم نگهداشت دانش کلیدی در دنیا مرسوم شده است؛ با خرید این راهنما به صورت گام به گام به شما کمک می کنیم نظام نگهداشت دانش کلیدی را در سازمان خود مستقر کنید.

شما حتی اگر عملا علاقه یا امکان پیاده­ سازی مدیریت دانش را نداشته باشید می­توانید از این راهنما برای ایجاد بهبود در سازمان خود استفاده کنید؛ به همین دلیل بسیاری از سازمان­ها، روش نگهداشت دانش کلیدی را نه به عنوان زیرمجموعه مدیریت دانش بلکه به عنوان بخشی از فرایندهای منابع انسانی خود اجرا می کنند.