gline-llm

راهنمای تدوین نظام مدیریت درس آموخته ها

349,000 تومان

این محصول شامل موارد زیر است:

  • مستندات و روش های اجرایی عمومی قابل ویرایش
  • کاربرگ ها و فرم های شناسایی، سازمان دهی و ارزیابی درس آموخته ها به صورت قابل ویرایش
  • راهنمای شخصی سازی و استفاده از نظام نامه
  • کلیه فایل های اکسل تحلیل، برنامه ریزی و راهبری

بسته بندی، حمل و تحویل این محصول هیچ هزینه ای ندارد.

توضیحات محصول

یکی از مهمترین سیستم ها در یادگیری سازمانی، مدیریت درس آموخته هاست. برای مدیریت درس آموخته ها باید با توجه به شرایط و ویژگی های سازمان خود و نوع عملکرد، روش های مناسبی برای شناسایی، جمع آوری، سازمان دهی و ارزیابی درس آموخته ها داشته باشید و همین طور با رویه هایی یکپارچه با فرایندهای کاری سازمان خود آن ها را جریان بیندازید و استفاده کنید. با استفاده از راهنمای تدوین نظام مدیریت درس آموخته ها می توانید کلیه نیازمندی های سازمان خود در زمینه مدیریت درس آموخته ها را تدوین و آماده اجرا کنید.

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.