راهنمای تدوین نظام مالکیت فکری دانش سازمانی

125,000 تومان

این محصول به صورت یک راهنمای چاپ شده در اختیار شما قرار می گیرد.

ارسال با پست پیشتاز انجام می شود و هزینه آن در سبد خرید اضافه می شود. زمان آماده سازی، بسته بندی و تحویل محصول حداقل یک هفته از زمان تسویه حساب است.

توضیحات

دانش یک ماهیت ارزشمند است که باید برای حفظ و نگهداری آن فرایندها و چارچوب های مناسبی ایجاد کرد. دانش نیز مانند هر محصول یا اثری دارای حقوق مالکیت است. حقوق مالکیت فکری دانش اعم از مادی و معنوی باید به خوبی در سازمانِ شما تعریف شده باشد تا افراد و گروه ها با آسودگی و خیال راحت بتوانند دانش های خود را در اختیار سازمان بگذارند. از طرفی مالکیت فکری دانش باید کاملا منطبق بر قوانین جاری کشور طراحی و تدوین گردد تا هم حقوق سازمان هم حقوق کارکنان و گروه های کاری حفظ و صیانت شود.

راهنمای تدوین نظام مالکیت فکریِ دانش به شما کمک می کند تا:

  • حقوق مادی و معنوی مترتب بر دانش را بر اساس ظرفیت های قوانین جاری کشور در سازمان خود تعریف نمایید.
  • نحوه رعایت قوانین مالکیت فکری دانش را برای حفظ منافع سازمان و دانشکاران سازمان تعیین کنید.
  • و ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری دانش را در سازمان خود تعریف نمایید.

این راهنما بر اساس آخرین قوانین و مقررات جاری کشور تهیه شده است و شامل بخش های اصلی زیر است:

  • تعریف و ضوابط پذیرش و ثبت دانش
  • جنبه‌های معنوی حقوق پدیدآورنده
  • جنبه‌های مادی حقوق پدیدآورنده
  • ضمانت‌اجرای نقض حقوق پدیدآورنده