راهنمای انتخاب نرم افزار مدیریت دانش

56,000 تومان

این محصول شامل موارد زیر است:

  • راهنمای گام به گام
  • فایل اکسل جمع بندی و امتیازدهی

تحویل این محصول به صورت دانلود است، پس از خرید و پرداخت، لینک محصول برای شما ارسال می شود.

 

 

توضیحات

نرم افزار مدیریت دانش می تواند مجموعه ای از قابلیت های منحصر به فرد به سازمان شما اضافه کند. انتخاب نرم افزار مدیریت دانش یک انتخاب استراتژیک است چرا که شما تصمیم دارید کل یا بخشی از یکی از مهم ترین دارایی های سازمان خود را در آن سازمان دهی، نگهداری یا پردازش کنید. انتخاب نرم افزار مدیریت دانشِ سازمانی، یک سری اصول دارد. بخشی از این اصول مختص مدیریت دانش است و بخش دیگرِ آن قواعدی است که در انتخاب و به کارگیری هر نرم افزار سازمانی باید رعایت کنید.

راهنمای ارزیابی و انتخاب نرم افزار مدیریت دانش به شما کمک می کند:

  • معیارهای مورد نیاز برای ارزیابی و انتخاب نرم افزار مدیریت دانش را بشناسید؛
  • برخی از این معیارها را بنا بر ویژگی های و نیازمندی های سازمان خود اصلاح کنید؛
  • با کمک چک لیست ها و زیرمعیارهای دقیقی که به شما داده می شود، گزینه های نرم افزاری مدیریت دانش را با دقت ارزیابی کنید؛
  • انتخاب نرم افزار مدیریت دانش برای سازمان خود را به شکلی آگاهانه و منطقی به انجام رسانید.

معیارهایی که در این راهنما در اختیار شما قرار می گیرد عبارتند از:

  • حفاظت و امنیت اطلاعات (۵ زیرمعیار و بیش از ۴۵ نکته راهنما)
  • الزامات عمومی سیستم های نرم افزاری سازمانی (Enterprise Applications) (7 زیرمعیار و بیش از ۲۰ نکته راهنما)
  • امکانات و قابلیت های عملکردی مورد انتظار (۱۰ زیرمعیار و بیش از ۳۷ نکته راهنما)