جلسه سوم آموزش الکترونیکی دانشکاران – مدیریت دانش برای من

16,500 تومان

  • 1 ساعت آموزش جذاب و کاربردی
  • محتوا به صورت چند رسانه ای

جهت کاهش هزینه های شما مشتری گرامی، این محصول به صورت فقط دانلود ارائه می شود.

توضیحات

اگر شما یک دانشکار هستید و در محیط کاری خود نیاز به مهارت های پایه مدیریت دانش دارید برای این که بین همکاران خود شاخص تر باشید و مهارت های پایه برای کار دانشی در قرن بیست و یکم را کسب کنید، آموزش الکترونیکی دانشکاران برای شما طراحی شده است.

اگر شما مدیر دانش هستید و دغدغه پیاده سازی مدیریت دانش را دارید حتما با چالش های متعددی در ایجاد آگاهی و تغییر نگرش در کارکنان سازمان مواجه شده اید. جلسه دوم آموزش الکترونیکی دانشکاران بهترین راه حل برای آموزش مهارت های کلیدی مورد نیاز یک دانشکار و آشنایی با وظایف و تعهدات افراد در قبال مدیریت دانش به کارکنان سازمان است. سرفصل های این جلسه عبارتست از:

  • بعد از مدیریت دانش، سازمان من چه شکلی است؟
  • مدیریت دانش فردی: تعهد من به خودم!
  • مدیریت دانش سازمانی: تعهد من به خودم و سازمانم!
  • سازمان من چگونه در مسیر مدیریت دانش پیش می رود؟
  • من از کجا شروع کنم؟
  • چه اشکالاتی ممکن است رخ دهد؟
  • با مدیریت دانش در سازمان چه بدست می آورم؟