ارزیابی و بهبود فرهنگ مدیریت دانش

345,000 تومان

این محصول شامل موارد زیر است:

  • راهنمای گام به گام شامل 30 صفحه

زمان آماده سازی، بسته بندی و تحویل محصول حداقل یک هفته از زمان تسویه حساب است.

تحویل این محصول در تهران با پیک و پست پیشتاز و در شهرستان‌ها تنها با پست پیشتاز ممکن است. مبلغ دریافتی بابت پیک در تهران علی‌الحساب است و بسته به مقصد ممکن است افزایش یابد.

توضیحات

فرهنگِ سازمانی یکی از مولفه های تاثیرگذار در موفقیت راهکارهای مدیریت دانش در سازمان شماست. برای ایجاد برنامه هایی برای توسعه فرهنگ سازمانی لازم است بتوانید شناخت دقیقی از وضعیت فعلیِ آن به دست بیاورید؛ سپس با ترسیمِ وضعیتِ مطلوب می توانید دقیقا متوجه شوید نیاز به چه تغییراتی در فرهنگ سازمانی در کسب و کار خود دارید تا موفقیت و اثربخشیِ مدیریت دانش را بالا ببرید. این تغییرات باید به درستی شناسایی و تعریف شوند تا نتایج مناسبی داشته باشند.

ارزیابی و بهبود فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش

فرهنگ سازمانی لایه های پیچیده ای دارد که به سادگی تغییر نمی کند. با اقدامات و فعالیت های تک بعدی هم به تنهایی نمی توانند در تغییر آن موثر باشند؛ بلکه باید از چند جبهه برای تغییرِ آن اقدام کرد.

در این راهنما، ابتدا مطالب کلیدی در حوزه فرهنگ سازمانی مدیریت دانش را آموزش می بینید. سپس با ابزارها و راهنمایی های گام به گام می توانید نقاط ضعف فرهنگ سازمان را که مانع موفقیتِ رویکردهای مدیریت دانشِ شما می شود شناسایی کنید. پس از آن برای تعریف، ایجاد و تحمیلِ عناصر فرهنگی مطلوب برنامه ریزی کنید.

فرهنگ سازمانی لایه‌های پیچیده‌ای دارد که به سادگی تغییر نمی‌کند؛ اجرای روشی نظام‌مند برای ارزیابی و بهبود فرهنگ سازمانی در راستای سیستم‌های جدید مدیریتی برای سازمان شما اهمیت زیادی دارد.

You may also like…