راهنمای پیشرفته تدوین نقشه دانش بر مبنای پروژه ها

65,000 تومان

مشخصات این محصول به شرح زیر است:

  • تعداد صفحات: 12 صفحه
  • مجوز استفاده: هر نسخه برای یک نفر، کپی و انتشار غیراخلاقی و غیرقانونی است.
  • خروجی: تدوین نقشه دانش بر مبنای ساختار پروژه های سازمانِ شما

پس از نهایی شدن خرید، محصول به پست الکترونیک شما ارسال می شود.

توضیحات

راهنمای پیشرفته تدوین نقشه دانش بر مبنای پروژه ها یکی از محصولات مهم در بخش راهنماهای استقرار مدیریت دانش است.

یکی از مرجع هایی که می توانید بر اساس آن حوزه های دانشِ سازمانِ خود را در سطح کلان شناسایی کرده و نقشه کلانِ دانشِ سازمانِ خود را استخراج کنید پروژه های سازمان شما و ساختارِ آن ها می باشد. شما پیش از استفاده از این راهنما، لازم است راهنمای مقدماتی تدوین نقشه دانش را مطالعه کرده باشید تا بتوانید بر اساس آن، انتخاب کنید آیا پروژه های سازمان، مرجع مناسبی برای تهیه نقشه دانشِ سازمانِ شما هستند یا نه.

تدوین نقشه دانش بر مبنای پروژه ها

یا استفاده از راهنمای پیشرفته تدوین نقشه دانش بر مبنای پروژه ها ، گام به گام جلو رفته و حوزه های دانش سازمانِ خود را شناسایی می کنید و با تجمیع آن ها به نقشه دانشِ کلانِ سازمانِ خود می رسید. با تدوین نقشه دانش برمبنای پروژه ها این امکان را خواهید داشت که استراتژی های مدیریت دانش را کاملا منطبق و همراستا با چرخه حیات پروژه های سازمانِ خود طراحی کنید.

شما می توانید از نقشه دانش تهیه شده بر اساس این راهنما برای اندازه گیری وضعیت حوزه های دانش و تدوین نقشه راه دانش استفاده کنید.