بسته یادگیری مدیریت دانش برای همه

80,000 تومان

ترکیبی از محصولات دانش مارکت که آن را برای یادگیری سریع و حرفه ای مدیریت دانش به شما پیشنهاد می کنیم؛ قیمت این محصولات 99600 تومان است که در صورت خرید به صورت بسته کامل 80000 تومان خواهد بود. این محصولات عبارتند از: