حراج!

بسته کامل استخراج نقشه دانش، اندازه گیری دانش و استراتژی دانش

مجموعه ای از مهم ترین راهنماهای استقرار مدیریت دانش که برای هر سازمانی که در مسیر پیاده سازی مدیریت دانش گام بر می دارد حیاتی است. این بسته شامل 6 محصول به ارزش 900000 تومان است که در صورت خرید در قالب بسته به 720000 تومان کاهش پیدا می کند. محصولات موجود در این بسته عبارتند از:

You may also like…