بسته کامل استخراج نقشه دانش، اندازه گیری دانش و استراتژی دانش

555,000 تومان

مجموعه ای از مهم ترین راهنماهای استقرار مدیریت دانش که برای هر سازمانی که در مسیر پیاده سازی مدیریت دانش گام بر می دارد حیاتی است. این بسته شامل 6 محصول به ارزش 864000 تومان است که در صورت خرید در قالب بسته به 555000 تومان کاهش پیدا می کند. محصولات موجود در این بسته عبارتند از:

راهنمای مقدماتی تدوین نقشه دانش

1 x راهنمای مقدماتی تدوین نقشه دانش

مشخصات این محصول به شرح زیر است:

 • تعداد صفحات: 19 صفحه
 • مجوز استفاده: هر نسخه برای یک نفر، کپی و انتشار غیراخلاقی و غیرقانونی است.
 • خروجی: تعیین مرجع یا مراجع مناسب برای تدوین نقشه دانش
تحویل این محصول به صورت چاپی است و سبد خریدِ آن 10000 تومان هزینه تحویل دارد. ارسال با پست پیشتاز انجام می شود و زمان آماده سازی، بسته بندی و تحویل محصول حداقل یک هفته از زمان تسویه حساب است.

موجود در انبار
تدوین نقشه دانش بر مبنای پروژه ها

1 x راهنمای پیشرفته تدوین نقشه دانش بر مبنای پروژه ها

مشخصات این محصول به شرح زیر است:

 • تعداد صفحات: 12 صفحه
 • مجوز استفاده: هر نسخه برای یک نفر، کپی و انتشار غیراخلاقی و غیرقانونی است.
 • خروجی: تدوین نقشه دانش بر مبنای ساختار پروژه های سازمانِ شما
پس از نهایی شدن خرید، محصول به پست الکترونیک شما ارسال می شود.

موجود در انبار
راهنمای تدوین نقشه دانش بر مبنای فرایندها

1 x راهنمای پیشرفته تدوین نقشه دانش بر مبنای فرایندهای سازمانی

مشخصات این محصول به شرح زیر است:

 • تعداد صفحات: 20 صفحه
 • مجوز استفاده: هر نسخه برای یک نفر، کپی و انتشار غیراخلاقی و غیرقانونی است.
 • خروجی: تدوین نقشه دانش بر مبنای فرایندها
پس از نهایی شدن خرید، محصول به پست الکترونیک شما ارسال می شود.

موجود در انبار
تدوین نقشه دانش بر مبنای فناوری ها

1 x راهنمای پیشرفته تدوین نقشه دانش بر مبنای فناوری های سازمان

مشخصات این محصول به شرح زیر است:

 • تعداد صفحات: 20 صفحه
 • مجوز استفاده: هر نسخه برای یک نفر، کپی و انتشار غیراخلاقی و غیرقانونی است.
 • خروجی: تدوین نقشه دانش بر مبنای فناوری
پس از نهایی شدن خرید، محصول به پست الکترونیک شما ارسال می شود.  

موجود در انبار
راهنمای شناسایی شکاف های دانشی

1 x راهنمای اندازه گیری و شناسایی شکاف های دانشی

این محصول شامل موارد زیر است:

 • راهنمای شناسایی تنظیم و پیکربندی الگوی اندازه گیری
 • راهنمای اجرا و راهبری اندازه گیری وضعیت حوزه های دانش
 • کاربرگ و فایل های اکسل مربوط به جمع آوری و محاسبات
 • تعداد صفحات: 23 صفحه
تحویل این محصول به صورت چاپی است و سبد خریدِ آن 16000 تومان هزینه تحویل دارد. ارسال با پست پیشتاز انجام می شود و زمان آماده سازی، بسته بندی و تحویل محصول حداقل یک هفته از زمان تسویه حساب است.

موجود در انبار
راهنمای تدوین استراتژی دانش و نقشه راه دانش

1 x راهنمای تدوین استراتژی های دانش و نقشه راه دانش

این محصول شامل موارد زیر است:

 • راهنمای اجرا و راهبری برنامه ریزی استراتژیک دانش
 • کاربرگ ها و فایل های اکسل مربوط به جمع آوری و محاسبات
 • نمودار گرافیکی خام نمایش نقشه راه دانش
 • تعداد صفحات: 26 صفحه
تحویل این محصول به صورت چاپی است و سبد خریدِ آن 16000 تومان هزینه تحویل دارد. ارسال با پست پیشتاز انجام می شود و زمان آماده سازی، بسته بندی و تحویل محصول حداقل یک هفته از زمان تسویه حساب است.

موجود در انبار

You may also like…