ایزو ۹۰۰۱/۲۰۱۵ – بسته ارتقاء مدیریت دانش

255,000 تومان

  • تمپلیت روش های اجرایی
  •  لوح فشرده شامل فایل های اکسل و تمپلیت ها
  • پوشش دهنده کلیه الزامات غیر نرم افزاری مدیریت دانش در ایزو 9001 نسخه 2015
  • تعداد صفحات: 35 صفحه

ارسال با پست پیشتاز انجام می شود و هزینه آن در سبد خرید اضافه می شود. زمان آماده سازی، بسته بندی و تحویل محصول حداقل یک هفته از زمان تسویه حساب است.

توضیحات

در سپتامبر ۲۰۱۵، ویرایش جدیدی از استاندارد ایزو ۹۰۰۱ منتشر شد. این استاندارد برای اولین بار به شفافیت به مقوله دانشِ سازمانی و مدیریت دانشِ سازمانی پرداخته است. باید دقت کنیم بند مدیریت دانش اضافه شده، نه یک استاندارد مدیریت دانش است و نه سازمان را ملزم به داشتن مدیریت دانش می کند؛ بلکه بندی از یک استاندارد کیفیت است که سازمان را ملزم می کند به دانش کلیدی مورد نیاز برای ایجاد کیفیت مناسب و پایدار در محصولات و خدماتش توجه کافی کند. این نگاه سازمان شما را وادار می کند برای انطباق با استاندارد، از تکنیک ها و ابزارهای مدیریت دانش در ایزو و به عنوان بخشی از سیستم کیفیت خود استفاده مناسب کنید.

متن صریح استاندارد به شما گوشزد می کند یک ارزیاب به دنبال شواهدی در سازمان شما خواهد گشت که موارد زیر را اثبات کند:

  1. باید سیستمی مناسب برای “شناسایی و جمع آوری درس آموخته ها” شامل روش اجرایی، تعریف نقش ها و نرم افزار مدیریت آن ها ایجاد کنید.
  2. دانش باید در “دسترس” قرار گیرد. حداقل هایی که از این جنبه به شما توصیه می شود وجود یک پایگاه دانش و سیستم جستجوی سازمانی است.
  3. وجود روشی برای “شناسایی دانش کلیدی” که موجب انطباق کیفی محصولات و خدمات شما می شود. ضمنا باید خروجی های آن به لیست حوزه های دانش کلیدی وجود داشته باشد.
  4. شما باید روشی برای “نگهداری دانش” داشته باشید. هر یک از حوزه های دانش کلیدی باید یک متولی داشته باشد و برای نگهداری دانش آن رویه ای تعریف شده باشد.
  5. باید برنامه ای برای “پر کردن شکاف های دانشی” از طریق منابع دانش بیرونی داشته باشید.
  6. باید برنامه ای برای “حفظ دانش افراد” در سازمان داشته باشید.

این محصول به شما کمک می کند کلیه الزامات بالا را در ۱۰ گام برای سازمان خود فراهم کنید